Търсене
Контакт
Вход
Контакт
  • 00 359 897 400 820
  • office@noshtuvki24.com
Вход
Правила
Article Index
Правила
Резервация
Стандарт

 

СЪКРАТЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОТДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ

1. Настаняването на гостите в апартаментите става след 14:00 часа, а освобождаването на апартаментите до 11:00 часа.

2. Ключ (или карта за достъп) за апартамента се дават на Госта от работник на фирма "НОЩУВКИ 24" в офиса на фирмата намиращ се в комплекс Rose Village, 8240 Слънчев Бряг, разположен на главната улица в Слънчев Бряг или в самия комплекс, където се намира апартаментът, в зависимост от комплекса. След това гостът е длъжен да върне ключът на работник от същата фирма при отдаването на апартамента. Телефон за информация 0899 45 42 43.

3. За всеки апартамент се взима депозит в размер на 100 лева, който се оставя в момента на получаване на ключа и се връща в деня на напускане след проверка на апартамента за нанесени щети.

4. Напускането на апартамента става най-късно до 11:00 часа. Ключът (или картата за достъп) се връща лично на работник на фирма "НОЩУВКИ 24" в уговорен час (до 11:00 часа) в АПАРТАМЕНТА (за Слънчев Бряг), в рецепциите на комплексите (за Marina Cape, Regina Mare) и за Созопол в посочен от нас обект.

 

НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГОСТА

5. Да си почива по най-добрия начин :)

6. Да се грижи за апартамента, в който отпочива като за собствен апартамент.

7. Броят на хората, които живеят в апартаментът е ограничен до броят посочен на ваучера. Гостът не може да я увеличава самоволно. Хората неспоменати във ваучера нямат право да пребивават на територията на апартаментът от 22:00 до 06:00 часа.

8. Гостът в апартамента не може да го дава под наем на трети лица, дори и да е заплатил за посочения период.

9. Човекът, отговорен за даването на ключ (или карта за достъп) на гостът може да откаже да откаже да го направи, ако броят на хората е по-голям от посоченият на ваучера.

10. "Нощувки 24" си запазва възможността да откаже даването на ключ (или карта за достъп) на хора, които са във видимо нетрезво състояние под въздействието на алкохол и наркотици или представляващи опасност за околните.

11. Гостът се задължава да спазва правилата за добро съседство и поддържане на апартамента в състоянието, в което го е заварил, както и да използва апартамента по предназначение.

12. Гостът е задължен да се грижи за сигурността в апартамента, т.е. При всяко напускане на помещението да затваря всички врати и прозорци, както и да пази ключът (или картата за достъп), като не го губи и не го дава на лица несвързани с апартамента.

13. Към задълженията на Госта спада също и оставянето на измити съдове и кухненски уреди преди освобождаването на стаята.

14. След 22:00 часа Гостът се задължава да спазва тишина и да не нарушава установения ред в дадения комплекс.

 

ОТГОВОРНОСТИ

15. "Нощувки 24" не носи отговорност за изгубени вещи, пари, ценни книжа, скъпоценности и др., които са собственост на Госта.

16. "Нощувки 24" не носи отговорност за кражба или повреда на автомобила или друго превозно средство, собственост на Госта.

17. "Нощувки 24" не носи отговорност за неудобства свързани със строителни работи, ремонти, модернизации, довършителни работи и др., свързани със съседните апартаменти или общите части.

18. В случай на въздействие на висши сили, "Нощувки 24" си запазва правото да предложи на Госта друг апартамент. Има се в предвид случаи, в които личната безопасност и безопасността на вещите на Госта по

причини независещи от "Нощувки 24", не могат да бъдат гарантирани.